Tynk hydrofobowy jest rodzajem mineralnej suchej zaprawy, która wykorzystywana jest do wykonywania dyfuzyjnych wypraw tynkarskich oraz osuszania wilgotnych, mokrych lub zasolonych murów. Hydrofobowy tynk renowacyjny może wykorzystywany być przy tym na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. Posiada on bowiem właściwości mrozoodporne i wodoodporne, przez co wykorzystywać można go do renowacji, remontów lub odtworzenia budowlanej substancji zabytkowej, nawet na bardzo zawilgoconych i zasolonych powierzchniach. Tynk hydrofobowy umożliwia bowiem przepuszczanie pary, a także oddychanie podłoża, dzięki czemu pozbywa się on wilgoci poprzez naturalny proces parowania. Zapobiega on w ten sposób powstawaniu wilgoci, grzyba lub pleśni w pomieszczeniach. Tynk charakteryzuje się również wysoką zawartością porów powietrza, i zdolnością do wieloletniego magazynowania związków soli, po związaniu. Dlatego hydrofobowy tynk będzie idealnym rozwiązaniem w przypadku budynków nowych lub zabytkowych, które mają przemarznięte mury lub są przegrodami chłodzącymi.